Marionetscenen i midten og 2 kiosk-luger hvor maskefigurerne hele tiden blander sig i spillet.