Og marionetterne: de almindelige "små" mennesker 1532-36