Et "hatskib" fra et søslag på dækket vises her af instruktøren.